• AlexandraK.


Tak dnes je to presne rok, čo sme si kúpili nášho drobca, tak som sa rozhodla napísať jeden príspevok aj o ňom.

Milujem zvieratká už od malička, ale najviac asi psíky a vždy sme mali nejakého doma. Žiaľ všetky bývali vonku pretože to boli veľké psíky. Ja som veľmi túžila mať malého izbového psíka, s ktorým by som sa mohla stále túliť, a po veľmi dlhom čase prosíkania a otravovania môjho manžela som sa konečne dočkala nášho prvého psíka. Hľadala som na internete veľa rás až pokiaľ som nenarazila na francúzskeho buldočka. Veľmi sa mi zapáčil a ked' som našla inzerát kde pani predávala toho nášho, zamilovala som si ho, a ešte v ten týždeň sme si museli po neho ísť.

Cestou som prechádzala celý internet a hľadala mu dokonalé meno a našli sme Leo.

Leo je veľmi hravý, milý, rád spí, počúva na povely (teda len ked' sa mu chce), ale samozrejme vie byť aj veľmi tvrdohlavý, neposlušný a ked' si ho nik nevšíma tak provokuje.

Teraz je už s nami prvý rok a naozaj sme si na neho veľmi navykli. A musím povedať že aj manžel, dokonca niekedy sa s ním túli viac ako so mnou haha.


Na záver mám ešte pár rád, ak si tiež chcete kúpiť francúzskeho buldočka určite si predtým dobre naštudujte s čím všetkým treba rátať a čo starostlivosť o túto rasu obnáša. Pretože mať psíka neznamený len sa hrať a túliť s ním, ale hlavne ho treba správne vychovať a venovať mu veľmi veľa vášho času. A pokiaľ vás to neodradí, určite neváhajte, zamilujete si ho rovnako ako aj my.S láskou Alexandra


Today is the first year when we bought our puppy, so I decided to write one post about him.

I love animals from my childhood, but mostly dogs and we had always one at home.

I really wanted to have a small dog in the house, with who I could hugging all day. After very long time of begging my husband, we finally bought our first dog. I searched the internet for many race's until I found a French bulldog. I really liked him and when I found the lady who were selling one, I fell in love to him, and we had to go for him at the same week. I searched all over the internet and looking for name for him, and we found Leo. Leo is very playful, kind, likes to sleep, listens to commands (only when he wants), but of course he can be very stubborn, disobedient and when nobody play with him, he provokes us. This is his first year with us and we're happy with him. And I must to say that my husband too, sometimes he hugs him more than me haha.


In the end, I have a one tip, if you want to buy a French bulldog.

Study well before you buy one and keep on mind, what everything is important to take care of this breed. Because to have a dog it's not only to play and hugs with him, but it's necessary to raise him good and devote a lot of your time to him. And if it doesn't discourage you, be sure you'll fall in love with him like we.With love Alexandra

  • AlexandraK.Ahojte! Dnes sme mali voľno, tak sme si spravili výlet ku veži ktorá sa nachádza na kopci Darwen Hill. Po ceste sme sa ešte zastavili po kávičku v Starbuckse a výlet sa môže začať. Počasie bolo typické anglické, bolo veľmi chladno a fúkal vietor, ale výhľad bol krásny. Z vrcholu veže môžte ešte obdivovať výhľady na mesto Darwen, severný Yorkshire, záliv Morecambe, vežu Blackpool Tower, Cumbria, ostrov Man, severný Wales, Derbyshire, Lancashire a okolité rašeliniská.Hi! Today we had day off, so we had a trip to the tower, which is located on the Darwen Hill. We had one stop for a coffee in Starbucks and the trip can start. Weather was typical English, it was very cold and the wind was blowing but the view was beautiful. From the top of the tower we can admire Darwen city, the views of North Yorkshire, Morecambe Bay, Blackpool Tower, Cumbria, the Isle of Man, North Wales, Derbyshire, Lancashire, and surrounding moorland.

  • AlexandraK.


Práve sa balíme na pár dní na Slovensko a rozhodla som sa, že vám ukážem čo si balím do príručnej batožiny. Ideme na 4 dni takže si berieme aj menší kufor na oblečenie.a tu je môj zoznam

- letenky (vytlačené! :D)

- peňaženka, doklady, pas

- mobil, nabíjačka, slúchatká, foťák

- vlhčené obrúsky

- dezinfekcia na ruky, krém

- parfém

- krížovky a pero

- žuvačky a nejaké jedlo

- leukoplasty

- kozmetika (ceruzka na obočie, rúž). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .We are currently packing for Slovakia for a few days and I decided to show you what I am packing for carry-on luggage. We go for 4 days so we also take a smaller suitcase for clothes.


and here is my list


- air tickets (printed!: D)

- wallet, documents, passports

- mobile phone, charger, headphones, camera

- wet wipes

- hand disinfection, cream

- perfume

- crossword puzzles and pen

- chewing gum and some food

- bandage

- cosmetics (eyebrow pencil, lipstick)